st. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warsaw
+48 22 456 16 07
infopl@bpi-realestate.com


Administratorem danych jest BPI Real Estate Poland sp. z o.o.. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w polityce prywatności. Informujemy, że wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę dla BPI Real Estate na cele marketingowe. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres email zgoda@bpi-realestate.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres mailowy zgoda@bpi-realestate.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie powyższych danych osobowych spółkom w ramach grupy BPI w celu wykonywania marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w szczególności kierowania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. podanych w powyższym formularzu, przez BPI Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 w celu przesyłania informacji marketingowych podmiotów trzecich, tj. innych podmiotów z grupy kapitałowej BPI, w szczególności spółek celowych. Wyrażenie tej zgody pozwoli nam na wysłanie oferty o którą prosisz.

The administrator of personal data are companies from the BPI Group (i.e. BPI Real EstatePoland Sp. z o.o., BPI Wrocław sp. z o.o., Immo Wola sp. z o.o., Immomax sp. zo.o., Ace 12 sp. z o.o., Ace 14 sp. z o.o., , BPI Barska sp. z o.o.) with its registered office in Warsaw (02-146) at ul. Komitetu Obrony Robotników 48, hereinafter referred to as the "Companies" which process the above personal data in order to answer the question provided via the contact form. Depending on your voluntary consent, your data may be processed for direct marketing in accordance with Art. 172a of the Act of 16 January 2004 on Telecommunications law (Journal of Laws of 2014, item 243, as amended), in particular the management of commercial information by e-mail and telephone. We inform you about the right of access to data and their correction. Providing data is voluntary.